Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Outlook xuất khẩu phân bón của Trung Quốc năm 2019
Dec 12, 2018

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, và trong khi chúng tôi vẫn còn ở giữa frenzy xuất khẩu năm 2018, nó là giữa tháng mười hai.

Bây giờ đến việc nhập khẩu phân bón năm tiếp theo và biểu thuế xuất khẩu sẽ được giới thiệu trong một khoảng thời gian rất quan trọng.Nhìn lại hơn một thập kỷ qua, thời gian này nên cuối tuần này hoặc tuần sau.Rất khó để nói cho dù sẽ có bất kỳ thay đổi mới, nhưng chúng tôi luôn luôn mong muốn tình hình xuất khẩu tiếp theo của năm.

Sau khi tất cả, tương lai là dự đoán.