Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Chuyển giao công nghệ nông nghiệp sang Campuchia Tháng 5 năm 2018
Apr 27, 2018

Để thúc đẩy trao đổi kỹ thuật, cải thiện nhận thức của nông dân về phân bón và ứng dụng phân bón hợp lý, chúng tôi sẽ cử đội công nghệ nông nghiệp đến Campuchia vào tháng 5 năm 2018 cho chuyến đi thực địa. Họ sẽ có một thông tin liên lạc kỹ thuật với khách hàng theo môi trường đất địa phương và đặc điểm cây trồng.