Canxi Nitrat

  • Canxi nitrat amoni

    Liên Bây giờ

    Canxi nitrat amoni

    Canxi amoni Nitrate(CAN) cũng được đặt theo tên canxi nitrat hột là trắng hạt mà hòa tan trong nước hoàn toàn. Nó là một mới loại cao hiệu quả hợp chất phân bón. Nó là một loại phân bón trung lập mà không gây ra nén chặt đất và làm đất rời, do đó, nó có thể cải thiện chất... Hơn

Công ty TNHH phân bón Lvfeng Sơn Đông là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp canxi nitrat tốt nhất, chào mừng bạn đến mua giảm giá hoặc bán buôn nitrate canxi tùy chỉnh của chúng tôi, và cũng được chào đón để kiểm tra giá và báo giá với nhà máy của chúng tôi.